Origami

Origami

 Slovník použitých pojmů

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

        

Abstraktní origami

   Abstraktní origami bývá také nazýváno geometrické origami. Jedná se o způsob skládání, při kterém vznikají různé mnohostěny, pyramidy a všelijaká geometrická tělesa. neskládá se však z jednoho kusu papíru a z více papíru se vytváří tzv. základní jednotky, které do sebe zapadají.

Archimédovská tělesaAškinuzeho mnohostěn

   Takto říkáme mnohostěnům, které vzniknou ořezáním hran či vrcholů pravidelných mnohostěnů a jejich řezy jsou pravidelné mnohoúhelníky.

     Archimédes (287 – 212 př. n. l) objevil těchto těles třináct. Čtrnácté objevil teprve Aškinuze (1957), který jej získal ořezáním krychle. Toto těleso proto bývá v některých knihách a článcích označováno jako Aškinuzeho. Stejně ho budu označovat i já. Přesný překlad z angličtiny totiž neexistuje – rhombicuboctahedron.

 

Česká origami společnost

   Mnoho zemí má svou origami společnost a naše republika není pozadu. Česká origami společnost vznikla dne 2. září 2003.  Na založení se podíleli: František Grebeníček (předseda společnosti), Petr Čáslava a Jiří Přibyl.

   Více o této společnosti a hlavně o origami se dozvíte na www.origami.cz

Duplikace krychle

   Jedná se o zdvojení krychle. Jde o jednu ze tří slavných antických konstrukčních úloh. Společně s trisekcí úhlu a kvadraturou kruhu (rektifikace kružnice) bývají tyto úlohy nazývány "Tři klasické problémy antické matematiky".

   Znění úlohy: "Nalezněte obecnou euklidovskou konstrukci, pomocí níž bude k libovolné krychli možné zkonstruovat hranu krychle o dvojnásobném objemu". Tzn. k dané krychli sestrojte krychli, která má dvojnásobný objem pouze s použitím přímého pravítka a kružítka.

   Úloha je euklidovsky neřešitelná. Ovšem pomocí origami ji vyřešit lze.

Euklidovské konstrukce

   Jde o takové geometrické konstrukce, při nichž se používá pouze přímé pravítko (bez žádného měřítka a rysky) a kružítko. Tyto konstrukce také bývají označovány za elementární.

Eulerova věta

   Pro konvexní mnohostěny platí Eulerova věta:  „V konvexním mnohostěnu je součet počtu stěn a počtu vrcholů roven počtu hran zvětšeném o dvě, tj. platí:  s + v = h + 2.“

Jazyk origami

   Jedná se o symboly, šipky a základní sklady, kterými jsou popsány origami skládanky. Je nutné se je naučit. Nejedná se o ucelený přehled a také se můžete setkat u různých skládanek s různým značením. Záleží, od jakého autora skládanka pochází.

Jeřáb (Orizuru)

   Jedná se o nejoblíbenější origami skládanku, která se skládá už od roku 1800.  Tato skládanka symbolizuje dlouhý a zdraví život. Každý člověk by měl za svůj život složit 1000 jeřábů.

Konvexní

   Tělesa a mnohoúhelníky můžeme rozdělit na konvexní a nekonvexní. Konvexní mnohoúhelník (těleso) je takový mnohoúhelník, který obsahuje s každými dvěma svými body X, Y i celou úsečku XY.  Pro nekonvexní mnohostěny to neplatí.

Kvadratura kruhu  (rektifikace kružnice)

   Jedna ze tří slavných antických konstrukčních úloh. Společně s trisekcí úhlu a duplikací krychle bývají tyto úlohy nazývány "Tři klasické problémy antické matematiky".

   Pomocí přímého pravítka a kružítka máme pomocí konečného počtu kroků sestrojit čtverec o stejném obsahu jako má daný kruh.  Řešení této úlohy vyžaduje geometrické sestrojení čísla \sqrt{\pi}. Toto číslo je však nealgebraické, tudíž nesestrojitelné.

 

Mauři

   Od 8. století byli muslimští obyvatelé Pyrenejského poloostrova a západní části severní Afriky nazýváni Mauři.

Moderní origami (Sósako origami)

   Jedná se o moderní způsob skládání, kde je oproti tradičnímu přesnému skládání ponechám velký prostor pro využití vlastní fantazie. Skládanek moderního origami je stále více a více. Vznikají po celém světě a často mají i svou rozlišovací charakteristiku.

Origami papír

   Pro origami nadšence je tu originální japonský papír. Je to čtvercový papír o rozměrech 15 x 15 cm, je velmi tenký a barvený je jen z jedné strany.  Jedná se o 6ti palcové čtverce (1 palec = 2,54 cm). Tyto papíry jsou pro skládání nejlepší, ale bohužel jsou také dražší.

Platónská tělesa

   Platonská tělesa jsou pravidelná konvexní tělesa (polyedry). Stěny tvoří  navzájem shodné pravidelné mnohoúhelníky. Těchto těles je pouze pět - pravidelný čtyřstěn, pravidelný šestistěn (krychle), pravidelný osmistěn, pravidelný dvanáctistěn a pravidelný dvacetistěn.

Šintoismus

   Jedná se o původní japonské náboženství, které až do druhé světové války bylo státním náboženství. Uctívá se božstvo kami. Pod tento pojem patří vše, co vzbuzuje podiv, nadšení, nejistotu nebo posvátnou hrůzu. Lze sem zařadit i přírodní jevy, hory, stromy, vodopády atd. Dokonce i řemeslné dovednosti, talenty a intuice. Šintoismus je orientován a radostné stránky lidského života.

Tangram

   Tangram je hra, ke které potřebujeme jeden čtverec rozdělený na 7 nestejně velkých částí. Tyto části nazýváme Tany a sestavujeme z nich různé obrázky (postavy, zvířata, rostliny, …). Mají velikou variabilitu skládání. Jediným omezením je to, že musíme vždy použít všech 7 dílků. Ty se vzájemně dotýkají a nesmí se překrývat. Tato hra sloužila a stále slouží jako nástroj zábavy, rozvíjí tvořivost a fantazii.

Tradiční origami (Denšó origami)

   Jsou to skládačky, které se skládají z jednoho kusu papíru bez použití nůžek, lepidla a dalšího zdobení jako je přimalování očí apod. Skládání je zde velmi přesně vymezeno a tudíž by se výsledné výrobky neměly moc lišit.  Dnes se toto tradiční skládání moc nedodržuje a spíše se využívá moderní origami. Proto se také tradiční origami oproti modernímu moc nerozšiřuje.

Trisekce úhlu

   Jedna ze tří slavných antických konstrukčních úloh. Společně s kvadraturou kruhu (rektifikace kružnice) a duplikací krychle bývají tyto úlohy nazývány "Tři klasické problémy antické matematiky".

   Zadání této úlohy zní: "Nalezněte obecnou euklidovskou konstrukci, pomocí níž bude k libovolnému úhlu zkonstruovat úhel o třetinové velikosti. Tzn. rozdělte daný úhel na tři stejně velké části pouze s použitím přímého pravítka a kružítka." 

   Euklidovsky tato úlohy vyřešit nelze, ale pomocí origami ano.

 
Historie
Technika skládání
Diagramy
Fotogalerie
Kroužek
Matematika
Slovník pojmů
Literatura
Kontakt