Origami

 

Metodické listy

Eulerova věta      Krychle a trojúhelníkový šestistěn

 

  V této části najdete několik nápadů a rad jak zpestřit hodiny matematiky a více žákům přiblížit některé důležité pojmy z geometrie. Budeme modelovat tělesa Platónská a některá Archimedovská. Nejde jen o vytvoření těchto těles, ale i o prohlubování znalostí žáků a vytváření souvislostí.

  Origami při výuce matematiky může hodiny obohatit a přidat na oblíbenosti. Usnadňuje žákům porozumět důležitým pojmům a jejich vztahům. Origami je živnou půdou pro společné a zábavné učení. Při práci nejde jen o rozvíjení prostorové představivosti, ale jde i o vznik určitých uměleckých děl, která podporují další a další práci. Doufám, že Vy a Vaši žáci se budete dále zabývat origami a oceníte tak mimořádnost matematiky. Koho totiž origami pohltí, objeví v něm určitý meditativní charakter.

  Děti, které se pravidelně věnují origami skládankám, se učí porozumět slovním i grafickým návodům a pevně stanoveným pojmům. Učí se pracovat podle určitých pravidel. Je podněcována schopnost pozorování a uvažování, srovnávání velikostí a množství. Tato práce je příležitostí pro projektové vyučování.  

Typy pro skládání s dětmi:

  1. Než začnete skládat se žáky , tak si sami několikrát skládanku složte. Můžete tak nalézt kroky, které mohou být pro některé žáky problematické.

  2. Rozmyslete si, zda nelze něco při skládání zjednodušit, upravit či vynechat.

  3. Důležité je připravit vhodné pracovní prostředí – osvětlení, prostor pro skládání, vhodný materiál (pro začátky a seznámení se skládáním stačí i novinový papír).

  4. Než se pustíte do skládání, dejte dětem prohlédnou již vytvořené modely.

  5. Vždy nejprve skládejte krok za krokem společně se žáky.

  6. Do skládání dětí zasahujte jen v nezbytně nutných případech.

  7. Dopřejte na skládání dostatek času.

  8. Nezapomeňte hodně chválit i nepovedené modely, vždyť „Cvičení dělá mistra“.